Za još detaljniji uvid u knjigu pogledajte neke od dokumenata koje možete preuzeti s desne strane.

Što obrađuje?

Knjiga predstavlja udžbenik za naprednu nastavu informatike te pokriva vrlo opsežno gradivo: od učenja programskog jezika C do implementacije vrlo teških algoritama u C++-u. U knjizi su prikazani mnogi često korišteni algoritmi i strukture podataka, a pritom se čitatelju pruža jedan novi način algoritamskog razmišljanja koji mu omogućava da znatno bolje razumije pojedini problem i pristupi mu na što prikladniji način. Osim algoritama, knjiga donosi i odgovarajuću filozofiju razmišljanja i pisanja rješenja kako bi čitatelj čim prije razvio svoje sposobnosti i bio što produktivniji. Sadržaj koji su iznosi ne predstavlja sažeta i/ili interpretirana djela stranih autora, već je rezultat višegodišnjeg izučavanja algoritama i stečenih iskustava.
Okvirno se knjigu može podijeliti na dva dijela. Prvi dio je pisan u C-u, dok je drugi dio pisan u C++-u. Moglo bi se reći da prvi dio knjige uči čitatelja programirati u C-u, dok ga drugi dio knjige uči algoritme. Ipak, ta se dva dijela prepliću i čitatelj paralelno uči i algoritme i programiranje. Učenje algoritama predstavlja glavnu temu knjige i zauzima veći dio knjige. Većina algoritama napisana je u C++-u, iako su neki jednostavniji algoritmi napisani i u C-u. Nakon učenja C-a ukratko se nauči i C++ za potrebe pisanja algoritama (ne pravi se naglasak na C++-ovom objektno orijentiranom modelu). Cijela knjiga je popraćena mnoštvom primjera. Primjeri kodova i algoritama, te njihova analiza, predstavljaju osnovni način učenja novog gradiva. Preporuča se knjigu proučavati slijedno jer se novo gradivo često nadovezuje na staro (pogotovo u prvom dijelu knjige). Budući da knjiga uči algoritme „od nule”, nije potrebna nikakva dodatna literatura pri njihovom izučavanju. Algoritmi su popraćeni velikim brojem zadataka koji su u knjizi riješeni i analizirani.

Kome je namjenjena?

Nakon mnogih godina algoritamskih natjecanja i predavanja algoritama talentiranim učenicima, odlučio sam dio brižno skupljenog znanja o algoritmima i strukturama podataka staviti na papir kako bi što šira populacija čitatelja mogla upoznati ovo područje informatike. Knjiga je najkorisnija učenicima koji se pripremaju za algoritamska natjecanja i njihovim profesorima. Mnogi mladi i sposobni profesori u srednjim školama motivirani su za rad s talentiranim učenicima, ali nemaju potrebnu literaturu iz koje bi predavali. Ova knjiga je pisana kako bi svi ti profesori i učenici mogli steći dovoljno znanja i motivacije. Knjiga je namijenjena učenicima/studentima i profesorima koji žele detaljnije izučiti algoritme i strukture podataka u sklopu srednje škole i fakulteta.
Posebnu vrijednost ove knjige predstavljaju zadaci i primjeri koji u svakom poglavlju na jednostavan i razumljiv način prikazuju primjenjivost svih opisanih algoritama. Navedeni će zadaci prvenstveno pomoći budućim i sadašnjim natjecateljima da izoštre svoje vještine programiranja kroz praksu. Siguran sam da će takvim čitateljima detaljno čitanje i rješavanje zadataka omogućiti velik napredak u njihovoj natjecateljskoj, ali i u budućoj poslovnoj karijeri.