Prijava greške

Na ovoj stranici vrši se prijava grešaka pronađenih u knjizi. Kroz niže naveden obrazac također se mogu slati savjeti za izmjenu ili dopunu sadržaja knjige.

Ukoliko ste pronašli grešku molim Vas da prvo provjerite je li ta greška već prije pronađena. Popis pronađenih grešaka možete pregledati na stranici ispravci. Objavljuju se samo logičke greške (eventualni gramatički propusti neće se bilježiti, makar bi bilo dobro da ih prijavite). Ukoliko želite biti navedeni u zahvali u sljedećem izdanju knjige molim Vas da ispravno napišete Vaše puno ime i prezime.

Obrazac za prijavu greške

Niti jedno polje nije obvezno